"Hoi! iedereen die ondanks een tegenslag in zijn of haar leven het uiterste uit de toekomst wil halen".

Lees de pagina voor:

"Samen weten we meer en komen we verder."

Droom niet je leven, maar leef je dromen." Dat ook jij, zelfs nu of nog steeds, aan het leven mag deelnemen is iets moois!
Daar hoef je niet steeds bij stil te staan, maar probeer wel van het leven te genieten.
Er is meer dan alleen jouw leven. Zorg dus ook dat het leven van jouw naasten de moeite waard blijft. Hoe moeilijk soms ook: weet dat het jouw probleem is.

Uiteraard kun je dankbaar gebruik maken van de hulp van je naasten.
Maar zadel ze niet onnodig veel op met jouw problemen. In sommige gevallen zijn er instanties om jou verder te helpen. Door hier gebruik van te maken kun je je naasten ontzien. Zet je trots opzij, aanvaard hulp van derden en deel vooral de leuke dingen met je vrienden en familie.

Je eigen instelling is mede bepalend voor de voortgang van je herstel.
Denk jij in problemen of juist in mogelijkheden? Uiteindelijk gaat het erom, wat je doet met je dromen. Wachten we totdat het vanzelf werkelijkheid wordt? Of knokken we er keihard voor en halen we 'alles uit de kast' om dat te bereiken waar we van dromen?

Hang onderstaand gedicht op bij je bed of op een kast en kijk er dagelijks naar:
"Ga je mee over zee?
Om te drijven op je dromen,
je zorgen te laten varen en
je angsten over boord te gooien."


Passie geeft kracht!
Wat je had willen bereiken, blijft er altijd toe doen. Als je door je beperking je oude doel niet meer kunt bereiken, zoek dan een nieuw doel in dezelfde branche. Bijvoorbeeld: van het beoefenen van je sport of hobby tot dit begeleiden als coach, kantinejuffrouw, secretariaat of telefoniste. Zo blijf je via een andere weg toch betrokken bij je club of passie. Dat steunt je en geeft je meer doorzettingskracht om het gewenste resultaat te behalen.

Mijn ervaring vertelt mij dat, sinds ik me weer meer richt op mijn eigenlijke passie, ook de dingen eromheen weer soepeler verlopen. Door oude dingen/gewoontes te laten vallen, heb ik nieuwe kunnen ontdekken.

Knokken hoort erbij
Na mijn ziekenhuisperiode in 2006 wist ik niet veel meer en waren herinneringen wazig. Min of meer op de automatische piloot knokte ik voor wat ik waard was, steeds voor kleine stapjes vooruit. Geleidelijk kwam toen ook mijn bewustzijn meer terug. Ik kreeg in de gaten dat het knokken effect had, ongeveer tegelijk met dat ik in de gaten kreeg waarvoor ik moest knokken. Dat versterkte elkaar.

Blijf positief
Als je zelf niet te ernstig met je dramatische situatie om gaat, wordt het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen, gemakkelijker om tegenslag op tegenslag te accepteren en vooruit te blijven kijken.
Het kan zijn dat je daarbij, de regie over je eigen leven tijdelijk uit handen moet geven, omdat je daar zelf niet meer toe in staat bent. In dat geval zul je naderhand jouw eigen IK terug moet vinden. Dat is een lastige periode, een periode met heftige twijfels en veel onzekerheid. Door dicht in de buurt te blijven van je oude wereld, met je vertrouwde vrienden en bekende regels, houd je meer houvast dan dat je die kant van je leven ook ineens helemaal op z’n kop zet.

Herstel na tegenslag
De ene keer is dit gemakkelijker dan de andere keer. Als er blijvende gevolgen zijn opgetreden moet je hiermee leren omgaan in je toekomst. Ook dit is voor de ene persoon gemakkelijker dan voor de andere.
Voor iedereen geldt dat dit je gemakkelijker afgaat wanneer je positief naar je toekomst kijkt en ondanks je ‘pijn’, geniet van dingen en mensen om je heen.
Laten we genieten van het feit dat we nog aan dit leven mogen deelnemen en kijken naar wat we nog wel kunnen in plaats van steeds te zien wat niet meer tot onze mogelijkheden behoort.

Probeer de dramatische situatie te relativeren en pas vervolgens je levensstijl en doelen aan. Probeer daarbij wel zo dicht mogelijk te blijven bij je leven vóór je beperking. Want jij bent jij en dat is er maar één.

Door zelf positief te blijven, zullen ook de mensen in je omgeving je positief benaderen en zich aangetrokken voelen om met jou in contact te komen en te blijven. Laat hen toe in je emoties en laat hen helpen bij het zoeken naar praktische oplossingen, zodat je ook hen het gevoel geeft dat ze iets voor jou kunnen betekenen.
Maar wees ook alert! Laat je niet meeslepen in trajecten waar je zelf niet achter staat. Uiteindelijk moet jij het wel zelf echt willen, anders bereik je je doel niet.

Bedenk je dat je in de meeste gevallen na een tegenslag oude dingen moet laten vallen, maar dat de kunst is om daardoor weer nieuwe dingen te ontdekken om jouw leven een invulling te geven.


Tweets Tineke


  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden
 


2013 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp