Een voorbeeld van haar beperkingen is onder andere het wegvallen van haar rijbewijs. Door Tineke’s lichamelijke beperkingen mocht ze haar rijbewijs niet houden en dat zorgde ervoor dat haar wereldje behoorlijk is gekrompen. 
Voordat je in deze situatie terecht komt, sta je daar niet eens bij stil. Nu moesten we wel, en waren we steeds gedwongen om weer te zoeken naar nieuwe mogelijkheden waarmee Tineke haar zelfstandigheid weer verder kon vergroten.

Onder andere het gebruik van de deeltaxi hebben we geregeld via de gemeente. Zo vertelde de gemeente ons dat de Deeltaxi voor regiovervoer ook voor mensen met een beperking toegankelijk is. Deze taxidienst wordt veelal door ouderen gebruikt. 

 

Bij langere afstanden kan ze gebruik maken van de Valys taxi. Hiervoor geldt een maximum van 450 kilometer per jaar. Meer kilometers is mogelijk als je kunt aantonen dat je zo ook echt daadwerkelijk nodig hebt. Groot voordeel: bij de Valys taxidienst wordt er € 0,18 per kilometer gerekend. Dat is ongeveer tien keer zo voordelig als bij een gewone taxirit. Ook dat is iets waarvoor geldt dat je zonder kennis van de details, niet zo snel aan de Valys zult denken. 
          
Hulp in de huishouding, een toeslag voor de woningaanpassing of huursubsidie en een uitkering, vroegen we bij de gemeente. 


Om gebruik te maken van de
AWBZ (Algemene wet voor bijzondere ziektekosten) moet dit worden aangevraagd bij de CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).


Wij constateerden soms dat we bepaalde diensten of producten nodig hadden, maar dan hadden we er geen idee van bij wie we dat zouden moeten aanvragen. In die gevallen klopten we aan bij MEE, die ons verder hielp of doorverwees. 

 

Ook financieel veranderde er het nodige. Als je door je beperkingen niet meer kunt werken om je boterham te verdienen, moet je zoeken naar andere wegen. Gelukkig zijn er uitkeringen die via de gemeente in werking worden gesteld. Ook vrijwilligerswerkvergoedingen bieden soms enig inkomen. Het zijn misschien kleine bedragen, maar het kan veel betekenen om weer een bijdrage te leveren aan de maatschappij en die vergoeding is dan toch een stuk erkenning. Maak gebruik van deze regelingen en haal uit het leven wat er nog voor je in zit.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Andries KingmaGa Terug

Tweets Tineke


  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden

  • meer dan een jaar geleden
 


2013 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp